Ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ηπαρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών.

Το eSHOP GreekTelescope δίνει μέγιστη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτή η πολιτική απευθύνεται σε όλους τους χρήστες, επισκέπτες και μέλη των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών. Σας ενθαρρύνουμε να λάβετε υπόψη αυτήν την πολιτική κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας, ώστε να καταλάβετε πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για να ενημερωθείτε σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για την εξασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών.

Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

Δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους, δεν δημοσιοποιούμε με κανένα τρόπο και δεν αφήνουμε να αποτελέσουν με οποιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης τα δεδομένα που μας παρέχετε. Τα δεδομένα σας, αυτά που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των υπηρεσιών μας, είτε τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρούνται όλα εκτός δημόσιας έκθεσης και ανακοίνωσης.

Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν. Απαγορεύεται σε τρίτους να τα χρησιμοποιούν ή να τα δημοσιεύσουν. Δεν μοιράζονται, δεν πωλούνται, δεν παραχωρούνται, δεν δημοσιοποιούνται και ούτε ανταλλάσσονται με τρίτους.

Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο 2472 / 97, την τροποποίηση του και από το Νόμο 3471/2006 (με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012)  περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία, ακολουθούμε την ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με θέματα Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας, αποτελεί αιτία τροποποίησης του παρόντος. Οι νέες τροποποιήσεις ενσωματώνονται στο παρόν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες, για την διαχείριση και την βελτίωση των ιστοσελίδων μας καθώς και για άλλους λόγους που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική, στις ιστοσελίδες μας ή σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες μας.

Το eSHOP GreekTelescope δεν ευθύνεται για απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την αδυναμία του χρήστη να προστατεύσει τους προσωπικούς του λογαριασμούς και κωδικούς πρόσβασης.

Το eSHOP GreekTelescope λαμβάνει εύλογα μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία, αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και την καταστροφή τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε, ότι τα μέτρα ασφαλείας πιθανόν να μην είναι αδιαπέραστα, παρά τις προσπάθειες μας να χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, είστε υπεύθυνοι για την κράτηση του εμπιστευτικού του χαρακτήρα. Μην τον μοιράζεστε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας αποτέλεσε αντικείμενο κατάχρησης ή κλοπής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως και να ζητήσετε νέο κωδικό.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε δεδομένα τα οποία μας παρέχετε οικιοθελώς. Συνήθως περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, πληροφορίες τιμολόγησης, κλπ.

Cookies

Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στους φυλλομετρητές (browsers) όταν πλοηγούμαστε στο διαδίκτυο και χρησιμεύουν για να ενημερώνουν τον κάθε ιστότοπο για την προηγούμενη δραστηριότητα του χρήστη.

Η λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ενδέχεται να προϋποθέτει τη λειτουργία cookies στον υπολογιστή σας, τα οποία όμως δεν επιτρέπουν να αναγνωριστεί η ταυτότητα του χρήστη. Στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τους. Ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας μπορεί να καταγραφούν κάποιες πληροφορίες αυτόματα. Παράδειγμα, όλοι οι περιηγητές (web browsers) στέλνουν αυτόματα πληροφορίες για όλες επισκέψεις που κάνετε σε διάφορες ιστοσελίδες, όπως και στις δικές μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την IP (internet protocol) διεύθυνση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, την διάρκεια της επίσκεψης σας, την έκδοση του περιηγητή σας, την γλώσσα που χρησιμοποιείτε καθώς και την ιστοσελίδα που έχει την αναφορά στην δική μας ιστοσελίδα.

Ένα cookie δεν μπορεί να συλλέξει ή να αποθηκεύσει το όνομα του χρήστη / επισκέπτη ή άλλα προσωπικά στοιχεία. Χρησιμεύουν μόνο όταν επισκέπτεστε ξανά την ιστοσελίδα μας, για να σας παρουσιάζουμε το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά που πιθανόν σας ενδιαφέρουν περισσότερο, με βάσει των προηγούμενων δραστηριοτήτων σας στο δικτυακό τόπο του eSHOP GreekTelescope.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιεί αρχεία cookies τρίτων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, σε γενική μορφή, για εργαλεία ανάλυσης όπως πχ Google Analytics. Αποθήκευση τυχόν μόνιμων αρχείων cookies στον υπολογιστή σας δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies) αποθηκεύονται προσωρινά και εξαφανίζονται όταν κλείνετε τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε. Περισσότερες πληροφορίες για τα http cookies αναφέρονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie.